"Daisuki." "Hatsukoi." "Seikou." (Lesbian Romance)
"Daisuki." "Hatsukoi." "Seikou." (Lesbian Romance)

is available at any of these digital stores: