Kinoko no densetsu II: Wakamono no bara
Kinoko no densetsu II: Wakamono no bara

is available at any of these digital stores: