Vanishing Point: A Nikki Boyd Novel
Vanishing Point: A Nikki Boyd Novel

is available at any of these digital stores: